TÝNSKÁ
NEW YORK: Hudson - Bombay Bistros PRAGUE: Týnská - Mánesova WARSAW: Podwale
The Most Refreshingly Civilized Places To MeetTM

Obchodní podmínky

Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazníkovi zaslán na jeho emailovou adresu. Zákazníkovi může být na základě jeho písemné žádosti zaslána vstupenka poštou či si jí může vyzvednout přimo v Bar and Books, Mánesova 64, Praha 2 po předložení zaslaného variabilního symbolu.

V případě zrušení vystoupení se Bar and Books zavazuje poskytnout náhradní termín konání akce, či vrátit celé vstupné.

Vstupenka je přenosná. Pokud se tedy zákazník nemůže dostavit na představení, může vstupenku předat jiné osobě.

Když tak neučiní, vstupenka propadá.